Sviečky Marty Kušnírovej z Lastomíra opäť zaujali Ôsmaci z tabuľky prvkov naskladali dovedna 643 rôznych slov V Sládkovičove vytvorili perfektný rekord s tekvicami, svietilo ich tam 310 kusov Rekord v skoku do výšky na bicykli má hodnotu 127 cm
Designer: Joomla Templates 3.2
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Od dnes, t.j. 22. 1. 2018 platia nové všeobecné pravidlá spolupráce. Oproti minulým, ktoré boli platné od 13. 2. 2017 sú tieto zmeny:

- po odsúhlasení spolupráce je požiadavka na rekord zaradená medzi objednávky a je vystavená zálohová faktúra, v prípade jej neuhradenia bude požiadavka stornovaná

- v prípade neuhradenia riadnej faktúry je článok o rekorde stiahnutý z webu, keď nedôjde vôbec k platbe tak je tento záznam stornovaný - hodnota pokusu je neplatná, môže byť prekonaná iným záujemcom

- cena za registráciu rekordu fyzickej osoby bola upravená o 1euro vyššie na sumu 29 euro, v cene je dodaná malá medaila Slovenský rekordman

Zľavy:
Rekordman, ktorí si počas kalendárneho roka zaregistroval viac ako 4 rekordy, tak mu bude poskytnutá zľava 20% za registrácie rekordov. Táto sa uplatní spätne pri registrácii 4 rekordu. Tento rekordman má zároveň nárok na zľavu z ceny prezentov vo výške 5 až 10%. Zľava sa uplatňuje pri 4 nákupe.

V prípade omeškania platby, nárok na vyššie uvedené zľavy ale zaniká.

Zľavy pre 1 – 3 registrácie rekordov počas kalendárneho roka platia nasledovné zľavy:
Držiteľ certifikátu KSR – rekordman, ktorý už vlastní jeden certifikát – zľava z registrácie a prezentov - 3 %
Držiteľ svetového rekordu - rekordman, ktorý už vlastní certifikát z inej svetovej knihy rekordov – zľava z registrácie a prezentov 6 %
Držiteľ prvého certifikátu KSR – bez zľavy z registrácie a prezentov

Touto úpravou ide predovšetkým o to, že pomerne dosť žiadostí z minulého roka skončilo tak, že neboli dodané podklady a zostali nedkončené rekordy. Ide o to  motivovať ľudí k tomu, aby si dotiahli svoje žiadosti do konca. V súvislosti s posielaním certifikátov s medailou sa mierne zvýšili náklady.  

 

Sunday the 14th. © Copyright 1998 - 2024, All rights reserved, Igor Svítok.