Najväčší živý strom vytvorili ľudia v Lučenci. Najväčšia živá číslica k jubileu poňala 269 ľudí - išlo o jubilejnú 40-tku Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky v Lučenci. V Košeci zlomili slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca
Designer: Joomla Templates 3.2

Od dnes, t.j. 22. 1. 2018 platia nové všeobecné pravidlá spolupráce. Oproti minulým, ktoré boli platné od 13. 2. 2017 sú tieto zmeny:

- po odsúhlasení spolupráce je požiadavka na rekord zaradená medzi objednávky a je vystavená zálohová faktúra, v prípade jej neuhradenia bude požiadavka stornovaná

- v prípade neuhradenia riadnej faktúry je článok o rekorde stiahnutý z webu, keď nedôjde vôbec k platbe tak je tento záznam stornovaný - hodnota pokusu je neplatná, môže byť prekonaná iným záujemcom

- cena za registráciu rekordu fyzickej osoby bola upravená o 1euro vyššie na sumu 29 euro, v cene je dodaná malá medaila Slovenský rekordman

Zľavy:
Rekordman, ktorí si počas kalendárneho roka zaregistroval viac ako 4 rekordy, tak mu bude poskytnutá zľava 20% za registrácie rekordov. Táto sa uplatní spätne pri registrácii 4 rekordu. Tento rekordman má zároveň nárok na zľavu z ceny prezentov vo výške 5 až 10%. Zľava sa uplatňuje pri 4 nákupe.

V prípade omeškania platby, nárok na vyššie uvedené zľavy ale zaniká.

Zľavy pre 1 – 3 registrácie rekordov počas kalendárneho roka platia nasledovné zľavy:
Držiteľ certifikátu KSR – rekordman, ktorý už vlastní jeden certifikát – zľava z registrácie a prezentov - 3 %
Držiteľ svetového rekordu - rekordman, ktorý už vlastní certifikát z inej svetovej knihy rekordov – zľava z registrácie a prezentov 6 %
Držiteľ prvého certifikátu KSR – bez zľavy z registrácie a prezentov

Touto úpravou ide predovšetkým o to, že pomerne dosť žiadostí z minulého roka skončilo tak, že neboli dodané podklady a zostali nedkončené rekordy. Ide o to  motivovať ľudí k tomu, aby si dotiahli svoje žiadosti do konca. V súvislosti s posielaním certifikátov s medailou sa mierne zvýšili náklady.  

 

Thursday the 28th. © Copyright 1998 - 2023, All rights reserved, Igor Svítok.