Najväčší živý strom vytvorili ľudia v Lučenci. Najväčšia živá číslica k jubileu poňala 269 ľudí - išlo o jubilejnú 40-tku Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky v Lučenci. V Košeci zlomili slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca
Designer: Joomla Templates 3.2

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

ČSA 33, Spišský Hrhov , tel. 0905 522 759

            Súkromné centrum poradenstva a prevencie Spišský Hrhov Vás pozýva zapojiť sa do pokusu o vytvorenie rekordu  „NAJDLHŠIA OMAĽOVÁNKA“  v meste Levoča.

Termín: 02. 06. 2023 (piatok )

Čas : 14.00 hod. – z dôvodu vyzdvihnutia detí po jeho ukončení rodičmi na mieste aktivity

Miesto: Probstnerova cesta 10, Levoča (miestny park pri Cafe Provance, kde sídli aj naše elokované pracovisko SCPP). 

Hoci dnešná doba technológií prináša lákadlo v podobe jednoduchého zabavenia detí a televízia vysiela dostatok rozprávok, stále môžeme hovoriť len o pasívnej forme učenia, ktorá dostatočne nerozvíja schopnosti a zručnosti detí, ani u nich primerane nestimuluje dnes tak potrebné sociálne a komunikačné kompetencie. Pozývame Vás preto na verejné podujatie pre deti mesta Levoča, kde Vám ponúkame priestor pre posilnenie aktívneho tvorenia, detskej  fantázie, stimuláciu motoriky a celkovo všetkých zmyslov. Vo výsledku teda deti nielen zabavíme, ale zároveň vytvoríme spoločné dielo, ktoré im aj ich blízkemu okoliu urobí radosť. Doprajme deťom zážitok, ktorý sa nevytratí tak rýchlo, ako pri vypnutí multimediálneho zariadenia.

Skvele nám k tomu poslúži „nekonečná“ rolka s omaľovánkou. Pokus o pokorenie rekordu spočíva vo vyfarbení cca 30m dlhej omaľovánky. Na je vyfarbení by sa malo podieľať cca 60 detí vo veku 4-6 rokov, no ich počet nie je podmienkou. Čí viac nás bude, tým ľahšie rekord pokoríme. Naše súťaženie bude prebiehať pod dohľadom komisára, ktorý posúdi splnenie podmienok rekordu.

Pre deti bude zabezpečené občerstvenie a odmeny. Na záver podujatia by si deti mali spoločne zatancovať vopred nacvičený tanec, ktorého návod je v uvedenom linku. https://www.youtube.com/watch?v=lT3Vv6tOtL4&ab_channel=Tane%C4%8Dn%C3%A1%C5%A1kolaLaPortella Prosíme Vás o spoluprácu a prípravu detí už v MŠ.

PaedDr. Patrícia Lorková – riaditeľka SCPP v Sp. Hrhove 


 

Thursday the 28th. © Copyright 1998 - 2023, All rights reserved, Igor Svítok.