Sviečky Marty Kušnírovej z Lastomíra opäť zaujali Ôsmaci z tabuľky prvkov naskladali dovedna 643 rôznych slov V Sládkovičove vytvorili perfektný rekord s tekvicami, svietilo ich tam 310 kusov Rekord v skoku do výšky na bicykli má hodnotu 127 cm
Designer: Joomla Templates 3.2
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

02. 21. 2024 - Pre rok 2024 boli vydané aktualizované všeobecné podmienky spolupráce. Treba dbať na promovanie loga Slovenské rekordy na podujatiach.

Ak organizátor v dejisku rekordu nepoužije logo (nie je to jasné z doloženej fotodokumentácie), tak rekord považujeme za reklamnú akciu. Nasleduje dodatočná fakturácia. Venujte preto použitiu loga Slovenské rekordy pozornosť, zvýšite tak aj prestíž svojho podujatia, v opačnom prípade takéto rekordy nepromujeme v médiách.

Tak treba dbať aj na včasnosť podania žiadosti o spoluprácu. Tak isto na kvalitu dodaných podkladov z rekordu. V poslednej dobe neboli dodané podklady z rekordov, ktoré sa konali  v októbri.

Thursday the 18th. © Copyright 1998 - 2024, All rights reserved, Igor Svítok.