V Spišskej Novej Vsi sa vyobjímali na rekord Najväčšia pouličná zábava na Slovensku bola v Lučenci V Trebišove ručne uplietli lano a zároveň zlomili vlastný rekord Najväčšia zbierka náprstkov je z Bojníc
Designer: Joomla Templates 3.2

KYNCEĽOVÁ 2. 10. 2017 - Vydavateľstvo CBS spol, s. r. o. Kynceľová pri Banskej Bystrici zrealizovalo počas svojej existencie prípravu a vydanie 286 ručne maľovaných máp zo Slovenska. Ide o ojedinelú aktivtu, ktorú sme ocenili certifikátom. Prakticky je touto technológiou zdokumentované celé Slovensko.

Viac o tom čo sú tieto kartografické diela sa píše na ich stránke: Maľovaná mapa je ručné dielo, do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom, alebo programom. Samozrejme, pomáhame si aj modernou technikou, aby naše mapy boli čo najpresnejšie. Ako podklad pre maliara používame programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej maliar využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky. Každý dom, cestu, potok a každý strom ďalej kus po kuse maľuje aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová.

DSC 0197

DSC 0208

MaliarMiroslavPazderamapaVysokeTatry

Miroslav Kapsdorfer orig

VysokeTatry

FOTO: Slovenské rekordy/archív organizátora

foto?

Friday the 15th. © Copyright 1999-2017 Igor Svítok, Všetky práva vyhradené! Slovenské rekordy.