Unikátny rekord na dračej lodi na Malom Dunaji, absolvovali na nej 128 km Najväčšie sánky na Slovensku majú v Ilave, sú pre 7 ľudí Najväčšu zemiakovú placku pripravili v Liptovskom Mikuláši Strongman Peter Rekenei z Popradu vytvoril rekordy v ťahaní vagónov
Designer: Joomla Templates 3.2

LEVICE 19.11. 2021 - Reťaz z lístia vznikla na ozaj peknom školskom podujatí v Leviciach na základnej škole A. Kmeťa na Štefánikovej ulici v Leviciach. Prvým rekordom, ktorý má táto škola zapísaný je hromadné jedenie jabĺk. Konal sa v roku 2012. Tento raz sa rozhodli zhotoviť najdlhšiu listovú reťaz.  Dovolíme  si citovať z ich sprievodného listu, od pani učiteľky Marty Grellovej, s ktorou sme komunikovali. 

 V rámci jesenných aktivít, ktoré vnášajú netradičné prvky do vzdelávacieho procesu, sme sa pedagogickí pracovníci na ZŠ A. Kmeťa v Leviciach na pedagogických kluboch dohodli, že sa pokúsime o slovenský rekord vo vytvorení „Najdlhšej reťaze z lístia“. Činnosť pedagogických klubov sa realizuje vďaka projektu: Inovovaný výchovno-vzdelávací proces, lepšie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

Ako sme postupovali pri jeho realizácii?
1. Oslovili sme p. Svitka zo Slovenských rekordov, aby nám overil či takýto rekord môžeme robiť.
2. Hlavne sme potrebovali informovať a osloviť žiakov a ich rodičov. Vyrobili sme letáky a umiestnili na dverách našich pavilónov. Žiaci dostali oznam do žiackej knižky. Spolu s enviroekotímom sme zrealizovali rozhlasovú reláciu cez TEAMS, kde sme deťom presne vysvetlili ako navliekať. Na ISCED2 vyučujúca technickej výchovy osobne pobehala všetky triedy a vysvetľovala žiakom, ako na to.
3. V piatok 22.10. dostal každý žiak domov špagát. Bol dlhý 1,20m. Na špagát doma žiaci aj so svojimi rodičmi navliekali listy. Menších listov bolo potrebné navliecť aspoň 150, väčších 100. Takto navlečené špagáty priniesli žiaci v pondelok 25.10. do školy. Nepriniesol každý, ale niektorí priniesli aj viac kusov. Boli takí, čo priniesli v taške listy a v škole sme ich navliekli.
4. V pondelok na hodinách výchovných predmetov žiaci s vyučujúcimi navliekali v našom areáli, kde máme množstvo krásnych stromov. Počasie nám prialo, lístie sa krásne sfarbilo. Navlečené špagáty sme zhromažďovali na chodbe a v šatni našej školy.
5. V utorok 26.10. sme začali s inštaláciou reťaze na ohradu našej školy. Urobili sme si na zemi 10m dlhú čiaru a zväzovali jednotlivé špagáty. Keď mala reťaz 10m preniesli sme ju opatrne von k ohrade školy, kde ju školníci so žiakmi pripevňovali. Dievčatá ešte listy pekne upravili, aby boli rovnomerne rozložené. Takto sa nám podarilo vytvoriť 4 rady. Inštalácia trvala do 14:30. Celková dĺžka reťaze je 450m. Keby na každom metri bolo len 100 listov, reťaz by mala 45 000 listov.
Táto aktivita vyvrcholila v stredu 27.10.2021 o 11.00, a to vytvorením spoločnej reťaze z lístia, ktorá ozdobila plot našej školy. Do akcie sa zapojili žiaci (približne 500 detí), rodičia a všetci zamestnanci školy (pedagogickí aj nepedagogickí, približne 50 ľudí).
Potrebovali sme svedkov, ktorí nám osvedčia rekord. O spoluprácu pri osvedčovaní údajov sme požiadali pána viceprimátora mesta Levice Mgr. P. Benčeka a pani riaditeľku MŠ z Dopravnej ulice I. Csordášovú, ktorí nám svojou prítomnosťou a podpisom potvrdili pokus o slovenský rekord. Potešila nás aj milá návšteva predškolákov z MŠ Dopravnej, ktorí sa zapojili do jesenných aktivít školy.
Na nádvorí školy sa zišli žiaci, pedagógovia, žiaci z MŠ Dopravná. Spoločne si zaspievali pieseň Žltá jeseň. Po príhovore p. riaditeľky a svedkov, podpisom do kroniky školy a oficiálneho tlačiva z rekordov potvrdili dĺžku reťaze. Slávnosť sme ukončili krátkou aktivitou. Každá trieda dostala obrázok stromu, ktorý spoločne pripevnili na reťaz tam, kde sa nachádzalo lístie z toho stromu.
Naša reťaz z lístia je nielen symbolom jesene, ale aj priateľstva a upevňovania dobrých medziľudských vzťahov. 
Deti sa z aktivity veľmi tešili, s nadšením vonku pobehovali, prinášali listy, navliekali. Počas toho sme si pospevovali pieseň Žltá jeseň. Spoločne sme prežili krásne, jesenné chvíle.
Kolektív zamestnancov ZŠ A. Kmeťa v Leviciach. 

248252782 966836617276845 4616245899471695195 n

248335206 1235758460232825 2425748461145193797 n

248337639 596827958173136 5678815464431464915 n

248412537 213919097432667 3795871092475487680 n

IMG 20211026 083112

248962705 301599831538989 1721997883729534726 n

IMG 20211027 111239

IMG 20211026 133558

FOTO: Slovenské rekordy/archív organizátora rekordu

Monday the 8th. © Copyright 1998 - 2022, All rights reserved, Igor Svítok.