Najmenší Betlehem z drôtu v škrupinke lieskovca od Márie Krajčovej Najväčšia zbierka pivových pohárov Jozefa Sýkoru z Poproča Zaregistrovali sme unikátnu zbierku elektrónok Najviac vybehnutí na skokanské mostíky za rok má na svojom konte Filip Kravčák
Designer: Joomla Templates 3.2

BERNOLÁKOVO 13. 1. 2021 -  Cvičebnica je druhou časťou Kompendia slovenčiny. Obsahuje písomné i ústne cvičenia, úlohy a testy. Publikácia kopíruje štruktúru Kompendia a odpovede na jednotlivé cvičenia vyplývajú z práce s Kompendiom. Cvičebnica neobsahuje riešenia úloh. V prípade, že riešitelia nevedia úlohu vyriešiť, obrátia sa na autora s požiadavkou zaslania kľúča odpovedí daného tematického celku.Súčasťou Cvičebnice je kapitola o metodike práce s knihou a o všeobecných zásadách vyučovania jazyka.

Cvičebnica (zbierka úloh a cvičení na rozvíjanie jazykovej teórie a na jej aplikáciu) ku Kompendiu slovenčiny, ktorá zachytáva učivo slovenského jazyka v rozsahu základnej a strednej školy, no viaceré z cvičení sa dajú použiť aj v rámci vysokoškolského štúdia lingvistiky (napr. didaktiky).

Kniha má rozmer A4, 476 strán, vyše 3200 cvičení a hrúbku 2,5 cm. Ide o najväčšiu cvičebnicu na Slovensku. je autorom je PhDr. Ján Papuga, PhD. z Bratislavy. 

Viac o tomto diele na stránke TU:

 

20210107 162126

20210107 162056

20210107 184348

20210110 122439

FOTO: Slovenské rekordy/archív rekordmana

Saturday the 27th. © Copyright 1998 - 2021, All rights reserved, Igor Svítok.