Najväčší živý hastag vytvorilo v Bratislave 1.075 rekordmanov zo Slovenskej sporiteľne Rekordný hod goralským klobúkom do diaľky - 11,15 m Team Kangoo DS alebo skákanie v špeciálnych odpružených topánkach - 28 hodín Najviac vytvorených pozdravov v tvare hviezdy vzniklo v Krupine
Designer: Joomla Templates 3.2

TATRANSKÁ LOMNICA 9. 12. 2017 - Medzi posledné rekordy v roku 2017 sa dostali dva ustanovujúce - rekordman sústredil o košickej zologickej záhrade od roku 1987 celkom 20.684 fotografií, časť z nich bola autorského charakteru. Tiež ďalší rekord súvisí s košickou zoo - Karol Seman z Tatranskej Lomnice sústredil od vzniku košickej zologickej záhrady v roku 1974 celkom 13.392 rôznych informácií, ktoré by vytvorili zborník o počte 1.225 strán. Z listu Archív mesta Košice vybaráme: Po oboznámení sa s výsledkami vedeckého bádania a zberateľskej práce Ing. Karola Semana, CSc. navrhuje, aby tieto boli zapísané aj do Knihy slovenských rekordov. Menovanému sa podarilo od založenia Zoologickej záhrady v Košiciach v roku 1974 až doteraz, zozbierať skoro 14 tisíc informácií a údajov, ktoré sa dotýkajú ZOO. Tejto činnosti venoval pán Seman nespočetne veľa voľného času a množstvo odsedených hodín v študovni archívu, s jediným cieľom: zanechať pre budúce generácie, čo najviac poznatkov a informácií o fungovaní a činnosti jednej z najvýznamnejších ZOO na Slovensku. Veríme, že výsledky jeho práce budú spracované aj v knižnej podobe.
Pánovi Karolovi  Semanovi k jeho vytrvalej činnosti blahoželáme a zasielame mu certifikáty a medaile.

IMG 20171118 093344

FOTO: Slovenské rekordy/archív rekordmana

 

Wednesday the 16th. © Copyright 1999-2019 Igor Svítok Všetky práva vyhradené! Slovenské rekordy.