Najväčší živý hastag vytvorilo v Bratislave 1.075 rekordmanov zo Slovenskej sporiteľne Rekordný hod goralským klobúkom do diaľky - 11,15 m Team Kangoo DS alebo skákanie v špeciálnych odpružených topánkach - 28 hodín Najviac vytvorených pozdravov v tvare hviezdy vzniklo v Krupine
Designer: Joomla Templates 3.2

BRATISLAVA 10. 10. 2015 - Medzi rekordy a zaujímavosti, ktoré registruje Kniha slovenských rekordov patrí aj prívlastok prvý. Takto pribudli do databázy na Slovensku prvé sochárske dielo o ebole, prvá autokaplnka.

Obrátil sa na nás fotograf Ing. Ján Babiar z Bratislavy. V jeho tvorbe dominuje fotografia, ktorá vypovedá bez časových súvislostí o dejoch. Podarilo sa mu nasnímať obrazové výjavy v kameňoch nájdených pri vode i v drahých kameňoch, mineráloch zakúpených na burze zberateľov, ale aj v oblakoch a vo figúrkach odliatych z cínu či olova. Obrazy sú publikované bez ich úpravy v počítači pomocou grafického softwaru. Úpravu použil len v prípadoch, keď chcel zvýrazniť na viacerých snímkach toho istého objektu podstatu tvaru.

Osobitnou kapitolou v jeho tvorbe sú energetické útvary - ide síce o neofiálny názov, ale jeho diela dokazujú, že niečo takéto "medzi nami" je. Možno to prirovnať k nočnej fotografii mesta s pohybujúcimi sa vozidlami, ktoré vytvárajú pruhy na fotografií podľa smeru jazdy a rýchlosti. No a na viacerých snímkach objavil svetelné obrazce, ktoré tam nemali čo robiť - čmuhy, pásy či guličky. Nešlo pritom o reflexné odrazy objektívu napr. koma, nešlo o vadu materiálu - filmu alebo čipu v digitálnom fotoprístroji. A to sa stalo aj v prípade použitia blesku pri snímaní ľudí na obyčajnej snímke kolektívu spolupracovníkov.

Na jednej z vernisáží k výstave obrazov odznela aj myšlienka, ktorú možno parafrázovať tak, že bežný fotograf fotografuje to čo vidí, stotožní sa s tým čo vidí v hľadáčiku a stlačí spúšť fotoaparátu. V prácach fotografa Babiara je ešte viac, vyžarujú duševno. A práve niečo, čo oko a myseľ autora vystihnujú - niečo nezvyčajné, pôsobivé. Jeho rukami vznikli obrazy, na ktorých sú zobrazené silutety, postavy, tvary, výjavy či symboly. Na kamienkoch, oblakoch či krajine objavil rôzne postavy, tvary pôsobiace svojou farebnosťou a kompozíciou na človeka, jeho psychiku, náladu či pohľad na svet okolo neho.

O použitie prvé použitie, teda vznik termímu ezoterická fotografia sa zaslúžil Ing. Klaudius Vinecník, CSc. pracovník SAV. On bol tým, ktorý sa zoznámil a preštudoval fotografie Jána Babiara. Vtedy sa písal rok 1998 a autor prezentoval svoje prvé práce v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave. Mal viacero výstav a s jeho dielami sa zoznámila v roku 2000 aj Nancy Clark PhD., duchovná liečiteľka, doktorka filozofie z USA. Potvrdila, že sa jedná o skutočnosti tejto dimenzie, nezáležiac na tom, ako zvláštne môžu vyzerať. Ide vlastne o filozofiu nového nazerania na svet.

Termín Ezoterika pochádza z gréčtiny esôterikos, čo znamená vnútorný, ukrytý. Ezoterické je teda niečo, čo je skryté a tajomné – mystické a je súhrnom vedomostí, ktoré sú ľudstvu prístupné.


Autor o svoje tvorbe:

Na poslednej výstave v r. 2014 autor prezentoval pôsobenie duchovnej dimenzie aj prostredníctvom – výtvorov z OLOVA a CÍNU, ktoré vznikli spontánne ich liatím do vody. Napadlo mu tradičné liatie olova pred vianočnými sviatkami. Použijeme citát z jeho pripravovanej knihy:

„Prečo sa domnievam, že nielen myšlienka, ale aj celý proces liatia a „vytvárania“ figúr, prichádzal z UNIVERZA? Nuž preto, lebo ak som sa nepociťoval ,či nevnímal akúsi prítomnosť, či pomoc , nič zaujímavé sa neulialo !!! To nebola náhoda. Naozaj sa mi nič nedarilo a to aj napriek tomu, že som odliate útvary znova roztavoval a opakovane prelieval aj 10 krát. Nevidel som v nich žiadny zmysluplný útvar, ktorý by ma nejako zaujal. Niektoré sa vydarili až na 12. pokus. Ale viaceré potom išli hladko, teda odliali sa zaujímavé útvary... Keď sa začalo dariť, pociťoval som príjemné mrazenie na tele... Často som prosil i ďakoval... Tak podobne vznikali aj fotografie obrazcov v kameňoch. Preto moju tvorbu v oblasti ezoterickej fotografie, nechápem ako moju vlastnú, ale akoby som bol nástrojom niekoho, či niečoho z inej dimenzie na realizáciu určitých odkazov pre tento hmotný svet ...“

„Preto najväčšie poďakovanie patrí UNIVERZU, ktoré ma k tejto problematike priviedlo, viedlo a ktorého výsledkom boli nielen obrazy, ale aj moje nádherné pocity počas tvorby.

IMG 1223

Scan 1

strana 13

1 2000

1 1998

1 1999

strana 70

IMG 1234

IMG 1236

IMG 1247

IMG 1261

FOTO: Slovenské rekordy/archív rekordmana

No a na viacerých snímkach objavil svetelné obrazce, ktoré tam nemali čo robiť - čmuhy, pásy či guličky. Nešlo pritom o reflexné odrazy objektívu napr. koma, nešlo o vadu materiálu - filmu alebo čipu v digitálnom fotoprístroji. A to sa stalo aj v prípade použitia blesku pri snímaní ľudí na obyčajnej snímke kolektívu spolupracovníkov.

Wednesday the 11th. © Copyright 1999-2019 Igor Svítok Všetky práva vyhradené! Slovenské rekordy.